PusteromNyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for kreftpasienter under og etter behandling. Dette gjelder ikke bare de fysiske faktorene, men også mestring og økt livskvalitet. Vårt mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Derfor etablerer vi treningsrom for kreftpasienter på norske sykehus. Treningsrommene kaller vi for Pusterom, fordi brukerne her både kan øke pulsen og pusten, men også for å kunne tilby et pusterom fra en vanskelig hverdag. På Pusterommene får kreftpasientene kyndig veiledning av fagpersoner i et sosialt og trivelig miljø.

Aktiv mot kreft finansierer etablering og gir sykehuset midler til drift av Pusterommet de første tre årene.
 
For mer info har vi opprettet nettsiden pusterommene.no som er en infoside om tilbudet fra de ulike Pusterommene.Se video laget av Sykehuset i Vestfold og deres presentasjon av Pusterommet på sykehuset i Tønsberg. 

.

Pusterommet på Radiumhospitalet åpnet i januar 2016Etablerte PusteromAktiv mot kreft ønsker å takke Gjensidigestiftelsen som har bidratt med støtte til etablering av flere av våre Pusterom.