Internasjonalt arbeidAktiv mot kreft ble etablert som egen stiftelse i USA i 2014. 

Aktiv mot kreft samarbeider med Memorial Sloan Kettering Cancer Center og forsker Lee Jones. Lee Jones er professor innen fagfeltet trening og kreft og holder til ved det anerkjente sykehuset Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Jones har i løpet av de siste femten årene etablert seg som en av verdens fremste forskere innen fysisk aktivitet og kreft – og nå har han tatt sitt arbeid et stort steg videre med grensesprengende resultater på hva fysisk aktivitet kan bety. 


Aktiv mot kreft, Oslo universitetssykehus og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo har inngått en avtale for å gi faglig støtte til et utdanningprogram for kreftleger i Etiopia. Bakgrunnen for dette samarbeidet er at det i Etiopia kun finnes 3 kreftleger til en befolkning på drøyt 90 millioner mennesker. Maratondronningen Grete Waitz var pådriver for fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen, og var med og etablerte stiftelsen Aktiv mot kreft. Nå kan behandlingsmetoden få sitt gjennombrudd i USA.Det er en donasjon på 5,4 millioner kroner fra Kavlifondet som gjør at stiftelsen Aktiv mot kreft får muligheten til å støtte et forskningsarbeid som til nå har gitt lovende signaler.
Les også mer om vår samarbeid med Memorial Sloan Kettering Cancer Center over.