Forskning


Aktiv mot kreft støtter flere forskningsprosjekter på effekten av fysisk aktivitet og kreft. Under finner du liste over prosjektene vi støtter. 

Liste over prosjektene vi støtter i dag