Fadderbedrift



La din bedrift støtte en god sak!

Aktiv mot kreft tilbyr avtaler med næringslivet som innebærer at bedriftens ansatte skal bli mer fysisk aktive samtidig som bedriften støtter stiftelsens arbeid og tar sosialt ansvar (CSR). Bedrifter får muligheten til å støtte Aktiv mot krefts arbeid gjennom å bli Fadderbedrift. For mange er samfunnsansvar en del av bedriftens identitet, kultur og strategiske posisjon. Samarbeidet kan gi bedriften høyere status, og Aktiv mot kreft bidrar til promotering og synlighet av bedriften gjennom sine kanaler. 

Avtalestørrelsen baseres på antall ansatte i bedriften 


Effekten i fadderbedriften kan bli
  • Friskere og mer aktive ansatte
  • Internt engasjement i en sak som berører alle
  • Felles engasjement mot felles mål – f eks Oslo Maraton
  • Aktiv mot kreft motiverer og premierer innsats
  • Aktiv mot kreft bidrar til at deres ansatte blir mer fysisk aktive 
Fadderbedriften blir en viktig bidragsyter til:
  • å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen
  • etablering av flere Pusterom i Norge
  • utdanning av flere AKTIVinstruktører
  • viktig forsking på fysisk aktivitet og kreft


Vi presenterer gjerne mulighetene for din bedrift. 

Ta kontakt med

Mona Mikaelsen