EtiopiaUtdanning av kreftleger i Etiopia

Aktiv mot kreft, Oslo universitetssykehus og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo har inngått en avtale for å gi faglig støtte til et utdanningprogram for kreftleger i Etiopia. Utdanningen vil skje ved at kreftspesialister fra OUS kommer til Addis Ababa for å drive veiledning og opplæring, i tillegg kommer flere spesialister fra Norge for intensivkurs et par ganger i året. Aktiv mot kreft finansierer store deler av samarbeidsprosjektet mellom Black Lion Hospital i Addis Abeba, Det medisinske fakultet i Addis, Oslo universitetssykehus og Det medisinske fakultet ved UiO om utdanning av onkologer. Bakgrunnen for dette samarbeidet er at det i Etiopia kun finnes 3 kreftleger til en befolkning på drøyt 90 millioner mennesker. Dette er som om vi i Norge skulle delt på 1 kreftlege i 15% stilling... Det er nesten ikke til å forestille seg at alle med kreft i Norge skulle stå i kø hos samme lege hver tirsdag mellom 9-15.


Haile Gebrselassie, adidas og Aktiv mot kreft har et unikt samarbeid for å finansiere prosjektet. adidas har designet en kolleksjon med treningstøy til herrer som vil bære AKTIVs navn med Haile Gebrselassie som ambassadør, og overskuddet av denne vil i sin helhet gå til å dekke prosjektet for utvikling av kreftbehandlingen i Etiopia.

Programmet startet opp i 2013 og i mars ble 6 nye leger tatt opp i programmet. Tilsammen er nå 22 leger under utdanning, hvorav 5 av dem vil være ferdig utdannet i februar 2017. Da vil antall onkologer i Etiopia øker fra 3 til 8! Og tilsvarende økning vil skje hvert år fremover.
Legene som utdannes kommer fra Black Lion Hospital og fra de fem øvrige sykehusene som i følge nasjonale planer skal bygge opp onkologiske avdelinger de nærmeste årene. De sykehusene kandidatene kommer fra, betaler lønn i studietiden. Kandidatene har fem års bindingstid til det sykehuset de kommer fra etter fullført utdanning.

En delegasjon fra Oslo universitetssykehus (OUS), Høgskolen i Oslo og Aktiv mot kreft besøkte Black Lion i begynnelsen av mars. I forbindelse med besøket, ble det undertegnet en avtale om tilsvarende faglig samarbeid i forhold til en masterutdanning for kreftsykepleiere. Programmet starter umiddelbart med ti deltakere. Som for onkologi- samarbeidet er curriculum utarbeidet i et samarbeid mellom fagmiljøene i Addis, OUS og Høyskolen i Oslo og Akershus (HIOA). 
HIOA og OUS skal bidra med undervisning og praktisk veiledning. Etiopia har ikke hatt utdanning av kreftsykepleiere tidligere, og også dette prosjektet finansieres av Aktiv mot kreft.

Det planlegges også utdanning av stråleterapauter med oppstart høsten 2016, heller ikke dette utdanningstilbudet eksisterer i Etiopia. Denne oppbyggingen av kompetanse er avgjørende for utvikling av et helhetlig tilbud for kreftpasienter i Etiopia.
Aktiv mot kreft er stolte av å bidra til å bygge opp kreftbehandlingen i Etiopia fra "scratch". Vi gleder oss også over å få bidra i bistandsarbeid som fungerer svært godt ved at kunnskap formidles og kompetansen blir værende i landet.