Ditt lokale arrangement


Ønsker ditt lokale arrangement å bidra til en god sak? 

Flere og flere lokale arrangementer ønsker å bidra til en god sak ved å gi hele eller deler av overskuddet i gave. Aktiv mot kreft har laget en arrangementspakke som gjør at ditt arrangement kan vise samfunnsansvar og støtte vårt arbeid med å lage Pusterom, treningsrom for kreftpasienter, på norske sykehus. 

Pakken består av: 
  • deling av arrangementsreklame og info om påmelding på vår facebookside i forkant av arrangementet
  • arrangøren får tilsendt to lengder filbanner med Aktiv mot kreft-logo (1x3m) til bruk i f eks målområdet eller scene
  • ett takkeinnlegg til arrangøren i etterkant av arrangementet
Tilleggspakke
  • Aktiv mot kreft-effekter til salg og premier (ved forespørsel, gis i kommisjon)
Ved interesse, ta kontakt med martin@aktivmotkreft.no
Bildene hentet fra Heming Treningssenters gruppetime til inntekt for Aktiv mot kreft, mai 2016