AKTIVinstruktør-studiet


På sykehusene i Norge åpner vi Pusterom hvor kreftpasienter får tilbud om fysisk aktivitet under og rett etter behandling. Når behandlingen er avsluttet og pasienten har flyttet hjem er vårt ønske at de skal finne trenere med kunnskap om trening og kreft i sitt nærmiljø. Dette er bakgrunnen for Aktiv mot kreft har etablert AKTIVinstruktør-utdanningen – i godt samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus.


 
Studiet er nå etablert som et deltidsstudie på NIH og gir 5 studiepoeng. Fra høsten 2014 er studiet også tilbudt som valgfag 10 studepoeng for bachelorstudentene i Idrettsbiologi eller Fysisk aktivitet og helse. Alle studenter som består vil bli sertifiserte AKTIVinstruktører. Mer info på Norges Idrettshøgskoles hjemmesider 
 
Vårt mål er at det finnes minst en AKTIVinstruktør alle steder det tilbys fysisk aktivitet i Norge!